1,075 views

Giới Thiệu Các Web Sites

Bấm vào địa chỉ để vào các trang mạng dưới đây

Hội Thánh Phải Ăn Năn: http://www.hoithanhphaiannan.net/
Thanh Thiếu Niên (tiếng Việt): http://www.vi.grace-jay.net/
Thanh Thiếu Niên (Tiếng Anh): http://www.grace-jay.net/
Phụ Nữ & Gia Đình: http://phunu.timhieutinlanh.net/
Tìm Hiểu Thánh Kinh: http://www.timhieuthanhkinh.net/
Tìm Hiểu Tin Lành: http://www.timhieutinlanh.net/
Biện Giáo: http://www.biengiao.timhieutinlanh.net/
Thần Học: http://www.thanhoc.timhieutinlanh.net/
Kỳ Tận Thế: http://www.kytanthe.net/
Facebook: https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy


Youtube Karaoke Thánh Ca:
http://tinyurl.com/m2lgluf
Youtube Chân Giả Luận: http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Youtube Bài Giảng: http://tinyurl.com/mwoeorg

Share This:

340,918 views

Chào Mừng

Chào mừng bạn đã đến với khu mạng thanhkinhvietngu.net.

Đây là khu mạng phổ biến Thánh Kinh Việt Ngữ qua hai bản dịch: Bản Dịch Truyền Thống, còn gọi là Bản Dịch Phan Khôi (1926) và Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 (tt2012) cùng một số bản dịch Anh Ngữ, và hai bản nguyên ngữ (Hê-bơ-rơ, Hy-lạp), để bạn đọc tiện việc tham khảo và đối chiếu.

Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 là một công trình hiệu đính Thánh Kinh dựa trên Bản Truyền Thống và Thánh Kinh nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, Hy-lạp, đang được tiến hành trực tiếp trên mạng. Trong Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 có những hiệu đính quan trọng sau đây: Đọc Tiếp →

Share This:

1,093 views

Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Thể Trạng của Thiên Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Thiên Chúa, Đức Chúa Trời,
Thể Trạng của Thiên Chúa

THIÊN CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI

Thánh Kinh là nguồn duy nhất và đáng tin cậy để dạy chúng ta về Thiên Chúa, vì Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa. Theo Thánh Kinh, Thiên Chúa có nghĩa là: Đấng Duy Nhất Đời Đời và Tự Có, Đấng Tạo Hóa và Bảo Tồn Muôn Vật. Một Thiên Chúa thực hữu trong Ba Thân Vị và trong Một Thực Thể: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh. (Khi tương tác với loài người thì được gọi là Thiên Chúa Đức Cha, Thiên Chúa Đức Con, và Thiên Chúa Đức Thánh Linh.)

Thánh Kinh được viết hầu hết trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước) và tiếng Hy-lạp (Tân Ước), chỉ trừ một phần nhỏ của Cựu Ước được viết bằng tiếng A-ra-mai (E-xơ-ra 4:8-6:18; 7:12-26; Đa-ni-ên 2:4b-7:28). Trong nguyên ngữ của Thánh Kinh, có sự phân biệt rõ ràng khi dùng các danh từ chỉ chung về ba thân vị của Thiên Chúa và khi chỉ riêng về Thiên Chúa Đức Cha, bằng cách không dùng mạo từ xác định cho các danh từ chỉ chung cả ba thân vị hay bất cứ thân vị nào trong ba thân vị của Thiên Chúa, và dùng mạo từ xác định cho các danh từ chỉ riêng về Thiên Chúa Đức Cha. Tuy nhiên, khi Thánh Kinh được dịch sang tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác thì cách dùng ấy đã bị mất đi.

Dưới đây là danh sách các danh từ chỉ chung về ba thân vị của Thiên Chúa (không có mạo từ xác định) và các danh từ chỉ riêng về Thiên Chúa Đức Cha (có mạo từ xác định) trong mỗi ngôn ngữ của Thánh Kinh, kèm theo mã số Strong, theo thứ tự xuất hiện của chúng trong Thánh Kinh. Mã số Strong là hệ thống ký hiệu số dùng để tra nghĩa các từ ngữ trong Thánh Kinh qua bộ từ điển Hê-bơ-rơ Anh và Hy-lạp Anh do Strong biên soạn. Các bộ từ điển khác cũng dùng hệ thống mã số này. Bạn đọc có thể bấm vào mã số Strong trong bài viết này để vào trang từ điển trên mạng, liệt kê ý nghĩa trong tiếng Anh của từ ngữ ấy. H tiêu biểu cho tiếng Hê-bơ-rơ và A-ra-mai (Hebrew and Aramaic). G tiêu biểu cho tiếng Hy-lạp (Greek).

Đọc Tiếp →

Share This:

8,630 views

Thành Ngữ Trong Thánh Kinh

Dẫn nhập

Thành ngữ là một nhóm chữ được dùng chung với nhau để tạo ra một nghĩa mới khác với nghĩa riêng của từng chữ trong nhóm. Một thành ngữ không thể được giải thích theo nghĩa đen nhưng phải được hiểu theo nghĩa bóng. Nghĩa bóng này, nhiều khi hoàn toàn trái ngược với nghĩa đen của những chữ được dùng để tạo nên thành ngữ. Thành ngữ được hình thành dựa trên văn hóa – tức là thói quen trong suy nghĩ, trong nếp sống của một nhóm người – hơn là dựa trên ngôn ngữ, cho nên ít khi thành ngữ có thể vượt qua biên giới của ngôn ngữ để đi vào một nền văn hóa khác.

Người Việt Nam chúng ta ai cũng quen biết lối nói “dễ ghét” hay “khó ưa”được dùng để diễn đạt tình cảm “quá thương”“quá thích.”Người mẹ nựng con có thể nói: “Con của mẹ dễ ghét quá!” mà ai cũng hiểu bà muốn nói: “Con của mẹ dễ thương quá!”Một người con gái có thể nói với người yêu: “Anh khó ưa quá!”mà ai cũng hiểu cô ta muốn nói: “Em rất thích anh!” Đó là những thành ngữ trong tiếng Việt.

Trong sự phiên dịch, rất khó để mà dịch một thành ngữ. Khi được dịch sang một ngôn ngữ khác thành ngữ thường trở thành vô nghĩa nên buộc phải thay thế bằng một thành ngữ có nghĩa tương đương trong ngôn ngữ khác hoặc được dịch diễn ý. 

Đọc Tiếp →

Share This:

7,567 views

Phép Ngoa Dụ Trong Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85NjUxNDQyX21rSlk4

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn nhập

Phép ngoa dụ (hyperbole) là hình thức dùng chữ hoặc lời nói, diễn tả vượt mức bình thường, để làm nổi bật một ý tưởng. Ngoa dụ là một từ Hán Việt. Ngoa có nghĩa là nói thêm ra, dụ là làm cho hiểu rõ ràng. Ngoa dụ nghĩa là nói thêm ra, để giúp cho người nghe hiểu được cái ý mà người nói muốn truyền đạt. Có sách văn phạm tiếng Việt không gọi là phép ngoa dụ, mà gọi là phép thậm xưng. Thậm xưng cũng là từ Hán Việt. Thậm có nghĩa là quá mức, xưng có nghĩa là gọi. Thậm xưng có nghĩa là gọi một điều gì đó quá mức.

Câu:”Đầu đội trời, chân đạp đất” là hình thức dùng phép ngoa dụ, để nhấn mạnh tính tình thẳng thắn của một người biết tự trọng, không khuất phục sự vô lý, bất công. Câu:”Một giọt máu đào hơn ao nước lã” cũng là hình thức dùng phép ngoa dụ, để nhấn mạnh sự thấm thiết của tình ruột thịt.

Đọc Tiếp →

Share This:

6,926 views

Chuẩn Định Cách Dùng Từ Ngữ Trong Thánh Kinh Việt Ngữ

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85NjUxNDQyX21rSlk4

Huỳnh Christian Timothy

Ngoại trừ một phần rất ít [1] được viết bằng tiếng A-ra-mai (Aramaic), Thánh Kinh được viết bằng hai ngôn ngữ chính, là tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew) và tiếng Hy-lạp (Greek). Từ các bản nguyên ngữ, Thánh Kinh đã được dịch ra trên ba ngàn ngôn ngữ khác nhau [2], trong đó có tiếng Việt Nam.

Bản dịch trọn bộ Thánh Kinh Việt ngữ đầu tiên, do nhà văn Phan Khôi hoàn tất năm 1925 và phát hành năm 1926 [3]. Từ đó đến nay, đã có trên mười bản dịch Việt ngữ khác, do các nhóm hay các cá nhân thuộc Công Giáo La-mã hoặc các Giáo Hội Tin Lành thực hiện. Dân tộc Việt Nam không thiếu các bản dịch Thánh Kinh trọn bộ. Tuy nhiên, có một thiếu sót chung cho tất cả các bản dịch Việt ngữ, là không có sự chuẩn định cách dùng từ ngữ trong Thánh Kinh Việt ngữ.

Đọc Tiếp →

Share This:

8,408 views

Công Tác Phiên Dịch và Giảng Giải Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85NjUxNDQyX21rSlk4

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Thánh Kinh – Lời của Đức Chúa Trời giãi bày chính Ngài cho nhân loại trải qua mọi thời đại – được viết từ nhiều ngàn năm trước, trong nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau, bởi ba ngôn ngữ cổ, là: tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng Hy-lạp, và tiếng A-ra-mai. Đối với thế giới hiện đại, Thánh Kinh nhiều khi trở thành khó hiểu ngay trong chính các ngôn ngữ đã được dùng để viết Thánh Kinh. Lý do là: ngôn ngữ lẫn văn hóa đều biến đổi theo thời gian. Chính vì thế, việc phiên dịch Thánh Kinh sang một ngôn ngữ khác đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử. Trên hết những điều đó, điều quan trọng không thể thiếu nơi người làm công tác phiên dịch, là tấm lòng trong sạch, sống thánh khiết theo Lời Chúa, hoàn toàn đầu phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Đọc Tiếp →

Share This: