1,076 views

Giới Thiệu Các Web Sites

Bấm vào địa chỉ để vào các trang mạng dưới đây Hội Thánh Phải Ăn Năn: http://www.hoithanhphaiannan.net/ Thanh Thiếu Niên (tiếng Việt): http://www.vi.grace-jay.net/ Thanh Thiếu Niên (Tiếng Anh): http://www.grace-jay.net/ Phụ Nữ & Gia Đình: http://phunu.timhieutinlanh.net/ Tìm Hiểu Thánh Kinh: http://www.timhieuthanhkinh.net/ … Đọc Tiếp →

8,633 views

Thành Ngữ Trong Thánh Kinh

Dẫn nhập Thành ngữ là một nhóm chữ được dùng chung với nhau để tạo ra một nghĩa mới khác với nghĩa riêng của từng chữ trong nhóm. Một thành ngữ không thể được giải thích theo nghĩa đen nhưng … Đọc Tiếp →

7,568 views

Phép Ngoa Dụ Trong Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85NjUxNDQyX21rSlk4 Huỳnh Christian Timothy Dẫn nhập Phép ngoa dụ (hyperbole) là hình thức dùng chữ hoặc lời nói, diễn tả vượt mức bình thường, để … Đọc Tiếp →

340,919 views

Chào Mừng

Chào mừng bạn đã đến với khu mạng thanhkinhvietngu.net. Đây là khu mạng phổ biến Thánh Kinh Việt Ngữ qua hai bản dịch: Bản Dịch Truyền Thống, còn gọi là Bản Dịch Phan Khôi (1926) và Bản Truyền Thống Hiệu … Đọc Tiếp →