Giới Thiệu Các Khu Mạng

5,542 views

 

Xin đọc và nghe tất cả các bài giảng tại đây theo thứ tự từ trên xuống dưới để có hiểu biết căn bản và hệ thống về đức tin và các lẽ thật của Thánh Kinh: https://timhieuthanhkinh.com/nhung-bai-can-doc-nghe-truoc/

Xem hướng dẫn tại đây cách dùng Paltalk tham dự nhóm trên mạng vào mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ (ngày giờ theo Việt Nam):

https://kytanthe.net
https://grace-jay.net
https://timhieutinlanh.com
https://timhieuthanhkinh.com
https://hoithanhphaiannan.net
https://timhieutinlanh.com/tho
https://timhieutinlanh.com/phunu
https://timhieutinlanh.com/biengiao
https://timhieutinlanh.com/thanhoc
https://timhieuthanhkinh.com/loichua
https://timhieuthanhkinh.com/tungu
https://thanhkinhvietngu.net
https://christ.thanhkinhvietngu.net
https://ngoiloi.thanhkinhvietngu.net
https://karaokethanhca.net
https://thanhca.online
https://threesixteenfamily.com
https://preachingfromthebible.net

Đọc Thánh Kinh:

Facebook: https://facebook.com/huynhchristiantimothy
Facebook: https://facebook.com/preachingfromthebible/
Facebook: https://www.facebook.com/PreachingFromTheBibleChinese/
Facebook: https://www.facebook.com/TimPrisKaraokeThanhCa/
Nghe Bài Giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets

Youtube Bài Giảng:
http://tinyurl.com/PastorTimothy
Youtube: “Kỳ Tận Thế” và “Chú Giải Khải Huyền”:
https://youtube.com/kytanthe
Youtube “Chân Giả Luận”:
http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Youtube Karaoke Thánh Ca:
https://youtube.com/playlist?list=PLLT0QI1_LAeEnw1tFcTiTF9YcZvWmsAMH
Youtube Karaoke với Tiếng Hát:
https://youtube.com/playlist?list=PLLT0QI1_LAeE5pFkMjQFl-GI2NYaiUE1X
Youtube Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành 24/:24
http://tinyurl.com/PatorTimothy

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”:
https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf
Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”:
https://od.lk/f/MV8xMTYzMTQ1ODRf
Sách “Chân Giả Luận”:
https://od.lk/f/MV8xMzAwOTM1Mjhf