Chào Mừng

345,330 views

 

Chào mừng bạn đã đến với khu mạng thanhkinhvietngu.net.

Đây là khu mạng phổ biến Thánh Kinh Việt Ngữ qua hai bản dịch: Bản Dịch Truyền Thống, còn gọi là Bản Dịch Phan Khôi (1926) và Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 (tt2012) cùng một số bản dịch Anh Ngữ, và hai bản nguyên ngữ (Hê-bơ-rơ, Hy-lạp), để bạn đọc tiện việc tham khảo và đối chiếu.

Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 là một công trình hiệu đính Thánh Kinh dựa trên Bản Truyền Thống và Thánh Kinh nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, Hy-lạp, đang được tiến hành trực tiếp trên mạng. Trong Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 có những hiệu đính quan trọng sau đây:

 • Tất cả những nơi được phiên âm là “Giê-hô-va” trong Bản Truyền Thống đều được hiệu đính thành “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”.
 • Tất cả những nơi trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, A-ra-mai, và Hy-lạp các danh từ dùng để gọi Thiên Chúa không có mạo từ xác định đứng trước đều được dịch là “Thiên Chúa” để chỉ chung Ba Ngôi Thiên Chúa.
 • Tất cả những nơi trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, A-ra-mai, và Hy-lạp các danh từ dùng để gọi Thiên Chúa có mạo từ xác định đứng trước đều được dịch là “Đức Chúa Trời” để chỉ Thiên Chúa Ngôi Cha.
 • Tất cả những nơi trong nguyên ngữ Hy-lạp dùng danh từ πνεῦμα cho Thiên Chúa không có mạo từ xác định đứng trước đều được dịch là: linh, hoặc thần, hoặc thánh linh (khi có chữ thánh kèm theo), hoặc thần trí để chỉ về: năng lực, sức sống, ý tưởng… của Thiên Chúa.
 • Tất cả những nơi trong nguyên ngữ Hy-lạp dùng danh từ πνεῦμα để gọi Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh có mạo từ xác định đứng trước đều được dịch là: Đấng Thần Linh, hoặc Đức Thánh Linh.
 • Tất cả những nơi trong nguyên ngữ Hy-lạp dùng danh từ ἀδελφός đều dược dịch là: anh chị em cùng Cha.
 • Các phiên âm tên riêng bắt đầu bằng mẫu tự “Y” trong Bản Truyền Thống đều được sửa thành “I”, như: “Y-sơ-ra-ên” được sửa thành “I-sơ-ra-ên”, vì trong tiếng Do-thái không có âm “Y”.

Xin đọc loạt bài về Thiên Chúa tại đây (từ bài Thiên Chúa: 00 đến bài Thiên Chúa: 14) để hiểu cách dùng các danh từ: Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Thần Linh, Đức Thánh Linh, và thánh linh trong bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012: http://timhieuthanhkinh.com/le-that-cua-thanh-kinh/

Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 đang được tiến hành hiệu đính trực tiếp trên mạng có nghĩa là kết quả hiệu đính hiện ra ngay trên mạng. Chúng tôi hiệu đính phần Tân Ước trước và hiệu đính những sách mà chúng tôi đang giảng chú giải trước. Phần Cựu Ước và các sách khác trong Tân Ước thì chúng tôi chỉ hiệu đính những câu Thánh Kinh được trích dẫn trong các bài giảng của chúng tôi mỗi khi chúng tôi trích dẫn. Các sách sau đây trong Tân Ước đã được hiệu đính hoàn tất:

 • Rô-ma
 • Ga-la-ti
 • Ê-phê-sô
 • Phi-líp
 • Cô-lô-se
 • I Tê-sa-lô-ni-ca
 • II Tê-sa-lô-ni-ca
 • I Ti-mô-thê
 • II Ti-mô-thê
 • Tít
 • Phi-lê-môn
 • Gia-cơ
 • I Phi-e-rơ
 • II Phi-e-rơ
 • I Giăng
 • II Giăng
 • III Giăng
 • Giu-đe

MP3 bài giảng chú giải từng câu các sách trên đây có thể nghe tại đây:

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets

Bài giảng viết được đăng trên hai khu mạng:

http://www.timhieutinlanh.com/http://timhieuthanhkinh.com/

Chúng tôi sẽ cập nhật nơi đây tên các sách đã được hiệu đính hoàn tất.

Xin bấm vào nối mạng sau đây để vào trang đọc và tra cứu Thánh Kinh:

Xin quý bạn đọc vui lòng email cho chúng tôi về các lỗi chính tả hay các trở ngại kỹ thuật. Chúng tôi rất biết ơn quý bạn: http://timhieuthanhkinh.com/chung-toi-la-ai/

Kính mời qúy bạn ghé thăm các khu mạng do chúng tôi điều hành: http://timhieuthanhkinh.com/gioi-thieu-cac-trang-mang/

Nguyện Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, dẫn quý bạn vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, đang khi quý bạn đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa nếp sống và công tác hầu việc Chúa của bạn. Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Biên Tập
Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Comments are closed.