58 views

Nhu Liệu Từ Điển Thánh Kinh và Thần Học “Ngôi Lời”

Posted on by

Kính thưa quý con dân Chúa,

Chúng tôi vừa hoàn thành Nhu Liệu Từ Điển Thánh Kinh & Thần Học “Ngôi Lời” để dùng trên máy điện toán cá nhân với hệ điều hành Windows.

Vì cơ sở dữ liệu (database) của nhu liệu này đang trong tiến trình biên soạn nên sẽ được thường xuyên cập nhật mỗi đầu tháng. Mỗi lần cơ sở dữ liệu được cập nhật thì số thứ tự của phiên bản sẽ được thay đổi, kèm theo ngày được cập nhật. Thí dụ:

  • “Phiên Bản 1.00 – 01/01/2020” là phiên bản đầu tiên khi nhu liệu được phát hành.
  • “Phiên Bản 1.01 – 01/02/2020” là phiên bản được cập nhật lần thứ nhất vào ngày 01/02/2020.

Phiên bản cập nhật mỗi đầu tháng sẽ được lưu trữ tại đây:

https://od.lk/fl/MV8yMDc1MTIxN18

Quý con dân Chúa chỉ cần xóa bỏ phiên bản cũ trên máy, rồi tải xuống phiên bản mới để dùng.

Xin xem hướng dẫn cách tải xuống và cài đặt nhu liệu dưới đây.

Mọi thắc mắc xin email: minhanhpt@gmail.com

Nguyện Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em và mỗi người sẽ có những giờ phút vui thỏa trong sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa với nhu liệu từ điển này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
Phạm Trịnh Minh Anh
Nguyễn Ngọc Tú
01/01/2020